Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-1: 2018 Tiêu chuẩn thép Việt Nam mới nhất

Tiêu chuẩn Việt Nam về thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008.

TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 1651, Thép cốt bê tông, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 1651-1, Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

- TCVN 1651-2, Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 1651-3 (ISO 6935-3), Phần 3: Lưới thép hàn.

Trong đó, TCVN 1651-1:2018 là tiêu chuẩn áp dụng cho các mác thép CB240-T, CB300-T và CB400-T với phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định.

 

Tiêu chuẩn